Språk Språk
2 Fjosne-Christensen F15 svart-hvitt_640x424

JAN CHRISTENSEN OG ANDERS FJØSNE

24. november- 13. januar

ONOMATOPOEIA
Lydinstallasjon
Kurator: Tor Andreas Gitlesen
Per Maning

PER MANING. THE ABANDONED

24. november - 13. januar

Fotografi og video
Kurator, Dag Sveinar
ostlandsutstillingen#33F6D2

STEREO. NOT MONO

15. september - 18. november

Blikk på Østlandet og Schleswig-Holstein
Ostnorwegen und Schleswig-Holstein im Blick
pressebilde I Teaser

ON TRIAL - CHRIST 2012

30. Juni- 9. september

Årstallet 2012 bærer med seg assosiasjoner om "endetid" og dom. 2012 har i flere kulturer forventninger til endringer knyttet til religion og eksistensielle spørsmål, politiske omveltninger og nye tidsepoker. For eksempel avslutter Mayakalenderen en tidsepoke og begynner på en ny den 21. desember 2012. Bibelen og andre skrifter (bl.a. Koranen) profeterer om Kristi annet komme,etter en periode med store omveltninger som noen vil kalle apokalyptiske, andre ikke.


Kurator: Synnøve Ellingsen.
Helge Røed. Maleri 2012

Helge Røed - Outside / Inside

5. mai - 24. juni

Uteromsprosjekt i hageanlegget på Alby og malerier i storsalen.

Helge Røed (f. 1938) er en av de norske kunstnerne som er nært knyttet til Galleri F 15. Hans utvikling som kunstner ble tett fulgt opp av familien Brandstrup i den perioden de var ansvarlige for Galleri F 15. Mange kjenner til hans installasjon med gule plastbøtter, som ble vist på plenen foran hovedhuset på Alby i 1974. Fra 5. mai kan publikum oppleve ett nytt monumentalt uteromsprosjekt signert Helge Røed.
Kalle Kataila tel.+3585060702

TIME OUT.TENDENSER 2012

31. mars - 24. juni

Tendenser er Galleri F 15s årlige utstilling med fokus på samtidskunsthåndverk, og etablert som en institusjon på kunsthåndverksfeltet i Norden. Siden begynnelsen av 1970-tallet har Tendenser undersøkt og satt fokus på det som rører seg innen samtidskunsthåndverket, og vist fagfeltets enorme utvikling, i form og funksjon, størrelse og innhold. Tendenser er gjennom årene kuratert av en rekke profilerte nordiske fagpersoner. Time Out. Tendenser 2012 er den 39. i rekken.
STEMMER FRA PANDEMONIUM

21. januar - 25. mars 2012

"Pandemonium: Art in a Time of Creativity Fever" var tittelen på Göteborgs Internationella Konstbiennal (10. September – 13. November 2012). Biennalen skulle gi besøkene en anledning til å reflektere over vår verdens turbulens. Spørsmålet som ble stilt var, handler det om et fullendt kaos eller kan man i Pandemoniets vake finne ansporing til nye muligheter, verdner og ideer?

I utstillingen "Stemmer fra Pandemonium" har utstillingens kurator, Siv Hofsvang, valgt ut fire kunstverk fra Gøteborg som alle har et historisk utgangspunkt. De fire verkene er av interansjonale kunstnere: Örn Alexander Ámundason (Island), Chen Chieh-jen (Taiwan), Jimmie Durham (USA) and Reena Kallat (India).


Exif_JPEG_PICTURE

DÄR GRÄSET ÄR GRÖNARE

21. januar - 25. mars 2012

Jenny Granlund.

Store blyant-tegninger som forestiller mønsterdekkede landskap der graffitiestetikk samspiller med grafisk ornamentikk.

Kurator: Siv Hofsvang