Språk Språk
Silent Space –Intensified Integrities. Punkt Ø, Galleri F15.

I know 100 ways to be a good girl

27. september-23.november

Lotte Konow Lund  (f.1967) viser to videoperformancer  i samme etasje som Paul McCarthy "Ketchup og blod". Som Paul McCarthy bruker Lotte Konow Lund ofte seg selv i sine videoer. Publikum får oppleve fire videoperformancer med sterke refleksjoner rundt vanskelige tema, undersøkninger av følelsesmessige grenser og makt.

Paul McCarthy, Painter, 1995.

Paul McCarthy. Ketchup og Blod

27. september-23.november

Ketchup og blod viser to videoverk av den amerikanske kunstneren Paul McCarthy (f. 1945), en av verdens mest betydelige nålevende kunstnere. Utstillingen reflekterer McCarthys interesse for, og interaksjon med, materialene - som ikke bare er arbeidsredakap, men en viktig del av selve verket.

 

 

Silent Space –Intensified Integrities. Punkt Ø, Galleri F15.

Silent Space - Intensified Integrities

27.september-23.november

Utstillingen Silent Space –Intensified Integrities markerer starten av Silence Project et Nordisk samtidskunstprogram som fra et tverrfaglig perspektiv utforsker hvordan vår opplevelse av stillhet og rom har formet kultur så vel som våre individuelle identiteter.  Silent Space –Intensified Integrities introduserer arbeidene til åtte nordiske kunstnere som fra ulike ståsteder forholder seg til samspillet mellom omgivelse og personlig rom.

Joyce Kozloff (USA), Targets, 2012.

Mind the Map

21. juni-21.sept

Utstillingen Mind the Map viser arbeider av ti internasjonale samtidskunstnere som interesser seg for kart og kartografi, noe som integreres i deres kunst på en vakker måte. Deres tilnærming til kartlegging danner en visjon som er estetisk, samtidig som den er sterkt forankret i det konseptuelle, sosiale og politiske.

300x185[1]

Ung. Lovende

29.nov-25.jan

Punkt Ø - Galleri F 15 presenterer den unge  kunstscenen gjennom utvalgte verk som av Punkt Ø defineres som de mest interessante og nyskapende i årets avgangsutstillinger  ved Kunstakademiene i Oslo, Bergen og Tromsø.
 

Photo: Jan Svensson, Hallands Konstmuseum

Susan Philipsz

24. mai - 21. september

The Distant Sound

Med inspirasjon fra den norske, svenske og danske kystens geografi og kulturhistorie utvikler den internasjonalt anerkjente kunstneren Susan Philipsz et landsoverskridende lydkunstverk som skal gjennomføres på ni ulike plasser fra mai til september 2014. I Moss høres lydkunstverket i området fra Reierstranda og Alby gård hvor Galleri F 15 er lokalisert.

Susan Philipsz lydinstallasjon er en del av In Site, ett EU- basert samarbeidsprosjekt mellom ni parter i Norge, Sverige og Danmark. Verket oppfordrer besøkende til refleksjon omkring sin plass i landskapet og i historien, og samtidig setter verket fokus på hele områdets samlede kulturhistorie og særlige identitet.


 

standard format

Move the beat

Move the beat  er en interaktiv installasjon hvor dine bevegelser modellerer rytmene. Installasjonen er plassert i Albyparken.

 

 

Sigurd Bronger. Sensor 2005. Film, stavfel Production - Carl Johan Engberg 2012

Tendenser 2014. Story Art

12. april - 15. juni

Galleri F 15 har arrangert kunsthåndverksutstillingen Tendenser siden 1971. Serien hadde et avbrekk på to år i 1992 og 1993. I 2014 vises utstillingen for 41. gang. 

Utstillinger som undersøker mediet kunsthåndverk, fokuserer gjerne på estetiske og formale kvaliteter og verkenes bruks- og nytteverdi. Punkt Øs utstillingsserie Tendenser har tradisjon for også å undersøke ulike konseptuelle og historiske aspekter ved kunsthåndverket. I år fokuserer Tendenser på et utvalg verk som på ulike måter har fortellingen som utgangspunkt. 

Serie D# 11 (Velazquez), akryl, 2 deler, hver 180 x 100, 2009, Statoil

Christian Messel

1. februar - 30 mars

The Voice of Authority

Christian Messel stiller ut et utvalg arbeider fra tidligere produksjoner samt helt nye arbeider i Galleri F 15s 1. etasje. Det som slår en i møte med hans kunst er hvordan han både formidler en fascinasjon for vår vestlige billedtradisjon og dens kvaliteter, samt en refleksiv holdning til denne.

John David Nielsen

John David Nielsen

1. februar - 30. mars

Det malte bilde

John David Nielsen er en av de ypperste figurative kunstnerne med et modernistisk islett som vi har her til lands. Hans bilder utstråler en fargeprakt og djervhet i strek og komposisjon samt poengterer mediets egenart som ingen andre kan vise til.