Språk Språk
Marie Sjøvold “Marie & Marie” Dust Catches Light 2008 fotografi

STØVKRYSTALLER - en utstilling om demens og Alzheimer

28. november 2015 - 24. januar 2016

Utstillingen presenterer fem kamerabaserte prosjekter av Bente Geving, Viktor Micka,Laila Kongevold, Marie Sjøvold og Christine Hansen. Med utgangspunkt i egne erfaringer undersøker de tematikk knyttet til demens og Alzheimer. Støvkrystaller er den første gruppeutstillingen i Norge som tar for seg dette viktige temaet. Demens er fortsatt tabuisert. Sykdommen kjennetegnes ved tap av hukommelse, vansker med å gjennomføre daglige gjøremål og ved at de relasjonelle båndene til venner og familie langsomt tæres bort.

«Utstillingen har en visuell inngang til problematikken der fotografiets nærhet til familie, minne og fortid står sentralt. I flere av prosjektene skaper fotomediet en bro mellom den som er rammet og de pårørende. Arbeidene tematiserer også minnetap. I likhet med vår hukommelse kan fotografier kun vise oss bruddstykker fra livet. Når vi begynner å glemme blir minnene enda mer oppstykket. Det er som om hukommelsen krystalliserer seg og hvert minne blir omsluttet av en større avstand. Fotografiet er også en bit av virkeligheten og utstillingen viser i mange tilfeller bildefragmenter fra kunstnernes hukommelse.  Støvkrystaller undersøker hvordan vi kan kommunisere med og minnes familiemedlemmer som fortsatt lever, men som har fått sine livsbetingelser helt forandret.»

The Wait. 2015

Ann Iren Buan

3. oktober - 22. november 2015

The Wait

Ann Iren Buan er en ettertraktet ung kunstner som har høstet stor anerkjennelse innen kunstfeltet. Hun stiller ut i inn og utland, og deltok nylig i Astrup Fearnley Museets gruppeutstilling Ny Norsk Abstraksjon. Kunstmagasinet Billedkunst (nr 2, 2015) omtales hennes Drifters, to gigantiske papirskulpturer hengende i lærreimer fra taket, som et av denne utstillingens høydepunkter .  Punkt Ø ble oppmerksom på Ann Iren Buan i 2011, under masterutstillingen for Kunsthøyskolen i Oslo. Det er med glede at vi nå ønsker velkommen til hennes utstilling The Wait.

Ingeborg Øien Thorsland

Annette Kierulf & Caroline Kierulf

3. oktober - 22. november 2015

Tidsmaskinen

Et utvalg overskrifter fra Alle kvinners blad 1943-45

Blind Dialog

 

Annette og Caroline Kierulf jobber individuelt innenfor et felles prosjekt der tresnittet står sentralt. I denne utstillingen tilføres også et utvalg objekter og skulpturer i ulike materialer. Duoen omtales som spesielt interessant på grunn av deres «nye» tilnærming til populærkulturen og et kunstnerisk uttrykk som kombinerer tekst og bilde.  Deres kunst kretser ofte rundt temaer som økonomi, økologi og feminisme. Estetiske koder, verdier, livsstiler og emosjoner undersøkes, - gjerne med en god dose underliggende humor og ironi.

 

A Letter from Joyce to Ibsen. Forfalskning av originalt brev. 2015

Dora García. A letter from Joyce to Ibsen.The Inadequate.

28. mars - 31. mai

Dora García undersøker parametere og konvensjoner som styrer presentasjon av kunst, tid (ekte og fiktiv) og grensene mellom representasjon og virkelighet. Hennes arbeider presenterer virkeligheten som mangfoldig og tvetydig og hun utforsker forholdet mellom kunstner, arbeidet, og det offentlige. Hun opptrer som en filmregissør som forteller historier (eller rett og slett velger dem). Hun frigjør en situasjon, plasserer oss i et scenario eller gjør oss til deltakere i et spill med regler som er svært like virkelighetens regler. Slik utfordrer hun oss å stille spørsmål. Hennes konseptuelle arbeider består av tekster, fotografier og installasjoner tilpasset et bestemt sted. Hun inviterer ofte publikum til deltakelse og performance (gjerne iscenesatt gjennom en skuespiller). Gjennom minimale inngrep, omgjøres utstillingsrommet til en annerledes opplevelse og besøkeren forlater det med nye tanker, eller i det minste med en viss skepsis og tvil.

 

Siksi -The Nordic Miracle Revisited. Kuratorer: Gertrud Sandqvist og John Peter Nilsson

Siksi -The Nordic Miracle Revisited

31. januar- 15. mars

Kuratorer: Gertrud Sandqvist og John Peter Nilsson