Språk Språk
Andrea Büttne Little Sisters Lunapark Ostia 2012

LOVE OF THE REAL

26. november 2016 - 18. januar 2017

Love of the Real handler om poesien i menneskelig skjørhet og mot, og om hver dags nye mulighet til å prøve igjen. Utstillingen presenterer verk av ni norske og internasjonale kunstnere. 

 

Bilde m text_crop_600x630

to bee or not to be

1. oktober - 16. november

«to bee or not to be» reflekterer rundt forholdet mellom mennesker og miljø. Vårt antroposentriske verdensbilde utfordres; altså at mennesket er midtpunkt, målestokk og formål for alt. Hvorvidt vår tids omfattende biedød er en god anledning til å tenke over Albert Einsteins bekymring; «dersom biene dør, vil mennesket kun ha fire års levetid igjen», er usikkert. Men hans engstelse er som en dirrende undertone i utstillingen.

 
Foto: Vegard Kleven

Tendenser 2016 "Grand Old Ladies & New Kids on the Block"

19. mars - 7. juni

Utstillingen Tendenser har vært en årlig begivenhet på Galleri F 15 siden 1970-tallet, og er i dag en av de viktigste utstillingsseriene for kunsthåndverk i Norge og Norden. Fra 2016 utvides perspektivet, med det mål å styrke Tendenser som en viktig begivenhet innen europeisk kunsthåndverk. Utstillingen vil heretter arrangeres annet hvert år.

 

Installasjonsfoto Ingeborg Øien Thorsland

Tegneklubben i anledning Galleri F 15s 50-års jubileum

23.april - 8. juni

Tegneklubben er et samarbeidsprosjekt mellom Terje Nicolaisen, Paul Dring, Martin Skauen, Bjørn Bjarre og Ulf Carlsson. Siden 2004 har klubben hatt sporadiske møter der de tegner, konspirerer og diskuterer kunstens framtid. 

Utstillingen vises i Storsalen på Alby.

Ingeborg Øien Thorsland ©Punkt Ø

Jamaican Routes

30. januar - 2. mars

Kunst fra Jamaica og de øvrige karibiske øyene er foreløpig relativt ukjent for det norske publikummet, men er i ferd med å bli «oppdaget» internasjonalt, på samme måte som både kubansk, brasiliansk og colombiansk samtidskunst. Det er med spesialkompetanse innenfor karibisk og latinamerikansk samtidskunst, og dyptgående innsikt i jamaicansk musikk, at kurator Selene Wendt har valgt å utvikle Jamaican Routes, en utstilling der jamaicansk musikk, i all sin bredde og kompleksitet, inngår som en del av helheten. Utstillingen inkluderer også kunstnere som berører andre temaer, med spesielt fokus på samfunns- og identitetsspørsmål. Som en helhet gir Jamaican Routes et solid inntrykk av den konseptuelle og formale bredden i ung jamaicansk samtidskunst, samtidig som den gir et lite innblikk i noen av de viktigste kulturelle, sosiale og politiske temaene som har preget jamaicansk musikk og kultur gjennom årene.

_VK_4464-HDR

FRUKTBAR JORD

18. juni - 21. september

Munch i Moss, 1913 - 1916

Maleri og grafikk

Punkt Ø / Galleri F 15, 2. etg.

Galleri F 15 presenterer en ny utstilling av Munchs kunst, med et kresent utvalg av verker fra perioden da han bodde i Moss. Dette blir dermed en unik anledning til å gjenoppleve Munchs kunst fra perioden, i de rette omgivelser; herskapsboligen på Alby omkranset av Jeløyas milde landskap. Med utstillingen ønsker Punkt Ø å gi publikum en fortettet helhetsopplevelse av motivene kunstneren var opptatt av, portrettene han utførte, og miljøet han fant seg til rette i.

Espen Dietrichson

Espen Dietrichson

18. juni - 21. september

Doble klanger fra enkle rom

Akvarell og skulptur

Punkt Ø / Galleri F 15, 1. etg og ute i hagen

Utstillingen presenterer nye arbeider av Espen Dietrichson laget spesielt for F15. I en årrekke har kunstneren utforsket forholdet mellom flate og rom, valør og komposisjon. Repetisjoner over et tema er kjennetegnende for Dietrichsons kunstnerskap, som ofte undersøker formale problemstillinger i større serier arbeider.

 

Vegard Kleven © Punkt Ø/ Galleri F 15

Dag Alveng

18. juni - 21. september

Wilse: humanisten og hans laboratorium

Utvalgte fotografier

Punkt Ø / Galleri F 15, Storsalen

Presten Jacob Nicolai Wilse (1735–1801) var en forunderlig begavet og nysgjerrig mann. Han var naturforsker, økolog, meteorolog og språkmann. Han skrev bøker, reiste og brevvekslet med tidens tenkere. På Spydeberg prestegård anla Wilse en stor hage. Den skulle bli hans naturlaboratorium.