Språk Språk
IMG_1281web

Verksted for 7. trinn

Fruktbar jord - Edvard Munch i Moss 1913-1916

30. august - 16. september 2016

Omvisning i utstillingen og verksted i Naturhuset

Elevene får en omvisning i utstillingen Fruktbar jord, og skal deretter arbeide i verksted og male egne bilder med utgangspunkt i Munchs Auladekorasjonener og spesielt hovedmotivet Alma Mater

 

IMG_1285Web

Auladekorasjonene er et  monumentalt verk som består av 11 store veggmalerier. Utsmykningen regnes som et av Munchs mesterverk, og ver en av hovedgrunnene til at han flyttet til Moss og leide Grimsrød gård.- Han trengte plass!

Elevene skal også la seg inspirere av landskapet på Alby og møte noen av de problemstillingene som drev Munch i hans arbeid. Hver klasse får sin spesifikke oppgave som skal løses. De skal jobbe med bakgrunn, forgrunn, perspektiv, komposisjon, fargebruk og symbolbruk.  Til slutt dannes fellesverket; et monumentalmaleri slik Munch laget det. Elevene bruker sin egen "stemme" og setter preg på fellesmaleriet.

Utviklet av Punkt Øs formidlingsavdeling, i samarbeid med DKS, Moss kommune.