Språk Språk
IMG_1161web_220x147

Artist book fra Espen Dietrichson

Doble klanger fra enkle rom

Boken inneholder gjengivelser av akvareller fra utstillingen Doble klanger fra enkle rom, og et utvalg dikt fra Nils Christian Repstad Moes diktsamling Wunderkammer, som utgis på Kolon Forlag høsten 2016.

Design:Jõao Doria

Foto: Vegard Kleven 

Boken og utstillingen er støttet av Sparebankstiftelsen Kunstgaven 2015-1017 til Punkt Ø.

Pris: 200 kr