Språk Språk
Foto/Photo: Ingeborg Øien Thorsland

Formidlingstilbud til de minste

Kjernen i formidlingen til de minste barna er omvisning og verksted.

Ta med en gruppe fra barnehagen, og gi barna mulighet til å møte kunst av høy kvalitet sammen med en formidler. I formidlingen vektlegges at barna får uttrykke egne følelser og meninger om det de ser og opplever. Formidlingen tilpasses aldersgruppen, er et gratis tilbud og gjelder alle våre utstillinger.

Kontakt:dyvesveen@punkto.no