Språk Språk
IMG_1137web

Fruktbar jord. Munch i Moss 1913-1916

Ny bok fra Punkt Ø

IMG_1139web_220x147

Fruktbar jord. Munch i Moss 1913-1916

Boken er en sjangeroverskridende utstillingskatalog. Med sommerens innlånte arbeider på Galleri F 15 som utgangspunkt, utvides horisonten og billedutvalget. Bokens forfatter, Dr. art. Frank Høifødt, veksler mellom subjektive lesninger, formale beskrivelser og tradisjonelle tolkninger. I tillegg til sentrale temaer som kjærlighet og død, er det fokus på Munchs forhold til naturen, til kunstneriske virkemidler, og til «de store bærende krefter». Innledningen skisserer kunstnerens utvikling og posisjon frem til Moss-årene, og etterordet minner leseren på at Munch hadde mer på hjertet enn Skrik og Madonna.

Om forfatteren

Dr. art. Frank Høifødt tok landets første kunsthistoriske doktorgrad på Munch i 1995. Han har gått gradene fra assistent til kurator ved Munchmuseet, og har undervist i generell kunsthistorie ved Universitetet i Oslo. Med «sprikende interesser og sans for sammenhenger» har han i senere år drevet kunst- og kulturformidling som frilanser, ikke minst som faglig ansvarlig på kulturreiser til diverse land og destinasjoner. Høifødt har publisert en rekke artikler og flere bøker om Munch, blant annet en barnebok og en biografi for TATE i London.

Fakta om boken:

120 sider på 150 g Profit Matt papir med et bredt presentert billedmateriale.

Teksten er innordnet i kapitlene: Mesteren på Grimsrød, Naturen, Kjærlighet I, Kjærlighet II, Liv og død, Arbeidere og Mot lyset.

Forfatter: Dr. art Frank Høifødt

Omslag og layout: Dana Strandli, danasdesign.no    

Repro: Renessanse media AS

Forlag: Punkt Ø/Galleri F 15

Pris: 249,-