Språk Språk
Anish Kapoor, Sky Mirror, 2006. Rustfritt stål.  Diameter 10 m. Kensington Gardens, 2010-11.  Foto: Dave Morgan. Tilhører kunstneren og Gladstone Gallery.  © Anish Kapoor, 2018

ÅPNING AV UTSTILLINGEN ANISH KAPOOR

30. juni 2018 kl. 14.00

Michael Bowen, The Day After, 1963. Tilhører Universitetet i Agder

ÅPNING AV UTSTILLINGEN BEAT ART

27. oktober 2018 kl. 14.00

søndagsomvisning

GRATIS OMVISNING HVER SØNDAG

Galleri F 15 kl. 14.00

Gratis inngang til utstillingen på søndager.

NB: Søndagsomvisninger erstattes av kunstverter i sommer