Språk Språk
Foto: Ingeborg Øien Thorsland ©Punkt Ø

KUNSTTIMEN

Fredag 1. desember 2017 kl. 13.00

Kunsttimen få en gratis omvisning i aktuelle utstillinger med en av våre ansatte.

Gratis arrangement.

kraftkoking

MAT-DAG

Søndag 3. desember kl. 12.00 - 15.00

juleverksted2015_03web

JULEVERKSTED FOR HELE FAMILIEN

Søndag 3. desember og 10. desmber 2017 kl. 12.00 - 15.00

Kyr på Hoel Vestre

FOLK & DYR-DAG

Søndag 14. januar 2018 kl. 12.00 - 15.00

søndagsomvisning

GRATIS OMVISNING HVER SØNDAG

Galleri F 15 kl. 14.00

Gratis inngang til utstillingen på søndager.