Språk Språk
Peter Buhagen, 2016
Foto: Vegard Kleven

Kjøp en støtteaksje!

I regi av F 15 og Momentums Venner

F 15 og Momentums Venner vil ved salg av støtteaksjer bidra til etablering av nytt formidlingssenter på Alby.

Støtteaksjen er et trykk av den anerkjente kunstneren Lotte Konow Lund og selges for kr 500,-.

I tillegg har F 15 og Momentums venner fått 500.000,- fra SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus til utforming av utearealene.

www.osthusgaver.no