Språk Språk
19192019cover_from_the_film

359 PLAGG I SKAPET

19. oktober 2019 - 22. januar 2020

En utstilling om klesindustrien- verdens nest mest forurendende industri!

Systemene  som fører til overproduksjon og forbruk av lett tilgjengelige klær skaper dyptgripende belastninger på naturresurser. Rettigheter om arbeidsmiljø og lønnsnivå utfordres, samt at systemene påvirker demografi og samfunnsutvikling verden over. Klesindustriens negative fotavtrykk er dramatisk stort og industriens symptomlindringer gjennom fokus på sirkulærøkonomi og teknologiske løsninger er ikke tilstrekkelige.

Gjennom visuelle narrativ, konkret design, synliggjøring av aktivisme og politiske statements, samt et kulturhistorisk materiale som reaktualiserer idealisme som verdi, er ambisjonen å lage en utstilling som engasjerer på individnivå og blir en arena for samtale og handling på et overordnet nivå.

Designere, kunstnere, utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljøer er invitert til å bidra med kritisk tenkning og alternative løsninger, hele tiden med et fast blikk på den akutte problemstillingen vi står ovenfor i dag.

Til utstillingen blir det laget en resonnerende og faktaorientert katalog. I tillegg tilrettelegges et seminar om temaet i januar 2020, i samarbeid med Kunsthøgskolen i Oslo og aktører fra flere land.

Kuratorer: Maria C. Havstam og Franz P. Schmidt

359 plagg i skapet er en arbeidstittel, endringer kan forekomme

atacac-for-real-morning-pokus-L

Bilde 1: ATACAC PRESS, 3D Pocket Jeans © ATACAC PRESS, 2019
Bilde 2: ATACAC PRESS, atacac-for-real-morning-pokus-L © ATACAC PRESS, 2019