Språk Språk
Cocoon I&II. Oil on mdf. Lina Norell

REPEAT.FORWARD

27. januar - 7. mars 2018

REPEAT. FORWARD presenterer seks unge kunstnere som gjennom ulike genre undersøker det abstrakte og materialbaserte uttrykket.  I en tid hvor ingen disiplin har forrang foran en annen re-testes muligheter og begrensninger i maleri, skulptur, og lydkunst. Kunsten er skapt i en nåtidig kontekst, men tar fritt for seg av tegn og koder fra den moderne kunsthistorien.

Gjennom ulike innholds-uttrykk og materielle sammenstillinger vises verk med kunsthistoriske referanser til modernismens abstrakt ekspresjonisme, naivisme, surrealisme og minimalisme. Nye frigjørende spørsmål om sanselig erkjennelse og tingenes egen bevissthet innlemmes i den kunstneriske prosessen, som en vei ut av postmodernismens språkspill mot en visuell vending, hvor nærkontakt med materialer, materie og objektet vies oppmerksomhet.

Kunstnere: Ragna Bley (f. 1986), Anna Daniell ( NO), Therese Frisk (f. 1987. SE), Kim Kvello (f. 1987. NO). Carl Mannov (f.1990. DK), Lina Ella Maria Norell (f. 1983. SE).

Kurator: Maria Claussen Havstam

Co -kuratorer: Anja Bjørshol, Guro Dyvesveen og Dag Sveinar

Mer informasjon kommer.

Sissi Westerberg (SE) og Daniel Peltz (US) 5.64 sekunder kunsnärligt arbete/5.64 seconds of artist labour

Tendenser 2018. “How much time have you got?” / “Give it time”

24. mars - 17. juni

I denne utgaven av utstillingsserien Tendenser utforskes de ulike måtene kunsthåndverk oppleves i relasjon til tid. Oppmerksomheten rettes mot kunstnerens livsstil, daglige rytme, spontane skapelse i øyeblikket og i planlagt prosess. Gjennom gransking av det ferdige, uberørte objektet, setter utstillingen fokus på prosessen, opplevelsen (fenomenologien) i det å skape, samt kompleksiteten i å utøve dyktig håndverk i et utfordrende økonomisk miljø.

Kunstnere: Aslaug M Juliussen (NO), Felieke van der Leest (NL), Jenny Nordberg (SE), Karin Roy Andersson (SE), Mikkel Wettre (NO), Silo Studio (UK), Sissi Westerberg/Daniel Peltz (SE/US), Kari Steihaug (NO), Sonja Löfgren (FI), Sophie Hanagarth (FR).

Kurator: Dr. Stephen Knott

Co-kurator: Maria Claussen Havstam

Mer informasjon om utstillingen kommer.

 

©White Sand_ Red Millet, many Flower_ 1982_ ;ixed media and pigment Arts Council Collection Soutbank Centre London_640x565.jpg

Anish Kapoor. Space and Place - the experience of spirituality

30 juni - 14. oktober

Utstillingen undersøker de mange måter vi kan erfare steder, rom og det spirituelle gjennom den insiskfødte britiske kunstneren Anish Kapoors kunstneriske univers.

Parallelt med utstillingen inne viser vi en versjon av Anish Kapoors ikoniske verk Sky Mirror i Albyhagen.

Kurator: Dag Sveinar

Co-kurator: Alnoor Mitha

Mer informasjon kommer.

Michael Bowen_The Day After_ca 1963_ The Art Collection of UiA

BEAT

27. oktober - 16. januar

Gjennom denne utstillingen tar Galleri F 15 et kunsthistorisk tilbakeblikk på en mindre kjent kunstretning i amerikansk etterkrigshistorie. Beatkunsten kom i mange formale formspråk, men karakteristisk var et ekspressivt og vitalt billeduttrykk, gjerne utført i materialer kunstnerne hadde for hånden. Formatene var ofte store og heroiske, slik de også var i østkystens mer kjente abstrakte ekspresjonisme. Beatkulturen (kunstnere, forfattere, musikere og bohemer) var en opprørsbevegelse som utfordret ytringsfrihetsbegrepet og stilte spørsmål ved verdiene i det amerikanske etterkrigssamfunnet.

Kurator: Maria Claussen Havstam

Co-kuratorer: Anja Bjørshol og Guro Dyvesveen

Utstillingens arbeider er innlånt fra Wennesland samlingen i Kristiansand, Universitetet i Agder og Kristiansand katedralskole.

Meri informasjon kommer.