Språk Språk

NYHETSBREV

Nyhetsbrev til skoler vinteren 2018/2019

I forbindelse med vår nye utstilling BEATKUNST De glemte malerne, ønsker vi å invitere skoleklasser fra 5.-7. trinn til omvisning i Galleri F15 og til workshop i vårt nyåpnede formidlingssenter F15 verksted.

BEAT – de glemte malerne er en utstilling med amerikansk etterkrigskunst fra 50- og 60 tallet innlånt fra Wennesland-samlingen i Kristiansand, den største BEAT kunstsamlingen i verden. amerikanske etterkrigssamfunnet. Utstillingen belyser en delvis ukjent del av kunsthistorien, en tverrkunstnerisk og motkulturell bevegelse, som har bidratt til å forme vår kultur i dag. Utstillingen på Galleri F15 består av malerier, tegninger, collager, objekter, film og lydverk.

Etter en spennende omvisning i utstillingen tilbyr vi et verksted der vi arbeider med collage av bilder og tekst. Total varighet: ca 1,5 time.

I vårt tilbud til grunnskolen vektlegges dialogbasert utforskning gjennom en omvis-ning og et praktisk verksted som er tilpasset målgruppen. Vårt nye formidlingssen-ter står klart og er tilrettelagt for besøk av skoleklasser. Her har vi gode materialer og boltreplass for skapende arbeid.
 

Kompetansemål:
- Samtale om sin opplevelse av samtidskunst
- Sette sammen og vurdere hvordan skrift og bilde kommuniserer og påvirker hverandre i ulike sammenhenger

Kontakt og bestilling:

Formidlingsleder Guro Dyvesveen:
dyvesveen@punkto.no
99 40 81 48

Formidlingskonsulent Anja Bjørshol
ab@punkto.no
99 51 77 95

Michael Bowen -
Michael Bowen - Collage uten tittel (1963)

Ingressfoto: Ingeborg Øien Thorsland