Språk Språk
Foto: Janne Kruse og Andreas Siqueland

Roxy Firefly

28. januar - 22. mars 2017

Andrea Büttne Little Sisters Lunapark Ostia 2012

LOVE OF THE REAL

26. november 2016 - 18. januar 2017

Love of the Real handler om poesien i menneskelig skjørhet og mot, og om hver dags nye mulighet til å prøve igjen. Utstillingen presenterer verk av ni norske og internasjonale kunstnere. 

 

Bilde m text_crop_600x630

to bee or not to be

1. oktober - 16. november

«to bee or not to be» reflekterer rundt forholdet mellom mennesker og miljø. Vårt antroposentriske verdensbilde utfordres; altså at mennesket er midtpunkt, målestokk og formål for alt. Hvorvidt vår tids omfattende biedød er en god anledning til å tenke over Albert Einsteins bekymring; «dersom biene dør, vil mennesket kun ha fire års levetid igjen», er usikkert. Men hans engstelse er som en dirrende undertone i utstillingen.

 
Espen Dietrichson

Espen Dietrichson

18. juni - 21. september

Doble klanger fra enkle rom

Akvarell og skulptur

Punkt Ø / Galleri F 15, 1. etg og ute i hagen

Utstillingen presenterer nye arbeider av Espen Dietrichson laget spesielt for F15. I en årrekke har kunstneren utforsket forholdet mellom flate og rom, valør og komposisjon. Repetisjoner over et tema er kjennetegnende for Dietrichsons kunstnerskap, som ofte undersøker formale problemstillinger i større serier arbeider.

 

_VK_4464-HDR

FRUKTBAR JORD

18. juni - 21. september

Munch i Moss, 1913 - 1916

Maleri og grafikk

Punkt Ø / Galleri F 15, 2. etg.

Galleri F 15 presenterer en ny utstilling av Munchs kunst, med et kresent utvalg av verker fra perioden da han bodde i Moss. Dette blir dermed en unik anledning til å gjenoppleve Munchs kunst fra perioden, i de rette omgivelser; herskapsboligen på Alby omkranset av Jeløyas milde landskap. Med utstillingen ønsker Punkt Ø å gi publikum en fortettet helhetsopplevelse av motivene kunstneren var opptatt av, portrettene han utførte, og miljøet han fant seg til rette i.

Vegard Kleven © Punkt Ø/ Galleri F 15

Dag Alveng

18. juni - 21. september

Wilse: humanisten og hans laboratorium

Utvalgte fotografier

Punkt Ø / Galleri F 15, Storsalen

Presten Jacob Nicolai Wilse (1735–1801) var en forunderlig begavet og nysgjerrig mann. Han var naturforsker, økolog, meteorolog og språkmann. Han skrev bøker, reiste og brevvekslet med tidens tenkere. På Spydeberg prestegård anla Wilse en stor hage. Den skulle bli hans naturlaboratorium.

Installasjonsfoto Ingeborg Øien Thorsland

Tegneklubben i anledning Galleri F 15s 50-års jubileum

23.april - 8. juni

Tegneklubben er et samarbeidsprosjekt mellom Terje Nicolaisen, Paul Dring, Martin Skauen, Bjørn Bjarre og Ulf Carlsson. Siden 2004 har klubben hatt sporadiske møter der de tegner, konspirerer og diskuterer kunstens framtid. 

Utstillingen vises i Storsalen på Alby.

Foto: Vegard Kleven

Tendenser 2016 "Grand Old Ladies & New Kids on the Block"

19. mars - 7. juni

Utstillingen Tendenser har vært en årlig begivenhet på Galleri F 15 siden 1970-tallet, og er i dag en av de viktigste utstillingsseriene for kunsthåndverk i Norge og Norden. Fra 2016 utvides perspektivet, med det mål å styrke Tendenser som en viktig begivenhet innen europeisk kunsthåndverk. Utstillingen vil heretter arrangeres annet hvert år.

 

Ingeborg Øien Thorsland ©Punkt Ø

Jamaican Routes

30. januar - 2. mars

Kunst fra Jamaica og de øvrige karibiske øyene er foreløpig relativt ukjent for det norske publikummet, men er i ferd med å bli «oppdaget» internasjonalt, på samme måte som både kubansk, brasiliansk og colombiansk samtidskunst. Det er med spesialkompetanse innenfor karibisk og latinamerikansk samtidskunst, og dyptgående innsikt i jamaicansk musikk, at kurator Selene Wendt har valgt å utvikle Jamaican Routes, en utstilling der jamaicansk musikk, i all sin bredde og kompleksitet, inngår som en del av helheten. Utstillingen inkluderer også kunstnere som berører andre temaer, med spesielt fokus på samfunns- og identitetsspørsmål. Som en helhet gir Jamaican Routes et solid inntrykk av den konseptuelle og formale bredden i ung jamaicansk samtidskunst, samtidig som den gir et lite innblikk i noen av de viktigste kulturelle, sosiale og politiske temaene som har preget jamaicansk musikk og kultur gjennom årene.

Marie Sjøvold “Marie & Marie” Dust Catches Light 2008 fotografi

STØVKRYSTALLER - en utstilling om demens og Alzheimer

28. november 2015 - 24. januar 2016

Utstillingen presenterer fem kamerabaserte prosjekter av Bente Geving, Viktor Micka,Laila Kongevold, Marie Sjøvold og Christine Hansen. Med utgangspunkt i egne erfaringer undersøker de tematikk knyttet til demens og Alzheimer. Støvkrystaller er den første gruppeutstillingen i Norge som tar for seg dette viktige temaet. Demens er fortsatt tabuisert. Sykdommen kjennetegnes ved tap av hukommelse, vansker med å gjennomføre daglige gjøremål og ved at de relasjonelle båndene til venner og familie langsomt tæres bort.

«Utstillingen har en visuell inngang til problematikken der fotografiets nærhet til familie, minne og fortid står sentralt. I flere av prosjektene skaper fotomediet en bro mellom den som er rammet og de pårørende. Arbeidene tematiserer også minnetap. I likhet med vår hukommelse kan fotografier kun vise oss bruddstykker fra livet. Når vi begynner å glemme blir minnene enda mer oppstykket. Det er som om hukommelsen krystalliserer seg og hvert minne blir omsluttet av en større avstand. Fotografiet er også en bit av virkeligheten og utstillingen viser i mange tilfeller bildefragmenter fra kunstnernes hukommelse.  Støvkrystaller undersøker hvordan vi kan kommunisere med og minnes familiemedlemmer som fortsatt lever, men som har fått sine livsbetingelser helt forandret.»